•  Ti-am pregatit o rubrica noua, plina de informatii utile. Fii la curent cu tot ce se intampla in Franta. Stiri din ziare traduse in limba Romana.

 • Viziteaza Franta alaturi de noi! - Vom incerca sa iti grupam informatiile despre obiectivele turistice de pe tot teritoriul intr-un singur loc.

 • Incercam sa iti prezentam cele mai utile legaturi cu Franta, rapid, intr-un singur loc.

 •  

 •  

 •  

De ce trebuie sa ma inregistrez la Securite Sociale?

Scris de 
Evaluaţi acest articol
(3 voturi)

Cetăţenilor tărilor din Uniunea Europeană li se aplică, în general, în Franţa, sistemul de securitate socială al

propriei ţări. Dacă sunteţi rezident în Franţa, trebuie să vă înregistraţi la serviciul de Securitate Socială.

Cetăţenii din ţările care nu fac parte din Uniunea Europeană trebuie să aibă drept de sejur pentru a putea
să aibă dreptul la securitate socială din partea statului francez.

 

În Franţa există mai multe tipuri de regimuri obligatorii :
• regim general pentru salariaţi, care acoperă aproximativ 80% din populaţie
• regim autonom, pentru profesiunile liberale
• regim agricol, pentru persoanele care se intreţin din agricultură
• regimuri speciale pentru anumite categorii specifice de persoane, cum ar fi personalul din casă etc.

Regim general: Acest regim se referă la situaţii legate de boală, maternitate, accidente de muncă, invaliditate, batrâneţe şi văduvie, deces, alocaţii familiale, asigurare de şomaj şi pensie. Dacă începeţi să lucraţi în Franţa, noul dumneavoastră angajator vă va înregistra la URSSAF (Uniunea de Colectare a Cotizaţiilor Sociale şi Alocaţiilor Familiale). Această instituţie gestionează atât diferitele regimuri de securitate socială, cât şi asigurarea de şomaj. Cotizaţiile la Securitatea Socială sunt stabilite în funcţie de salariu şi sunt deduse în mod automat din acesta din urmă.Ele sunt împărţite între cotizaţiile salariale şi patronale. Odată înregistrat, veţi primi un certificat de afiliere la Securitatea Socială cu numărul dumneavoastră de Securitate Socială şi un card Vitale. Trebuie să gasiţi agenţia CPAM (Casa Primară de Asigurări de Boală) care corespunde cartierului dumneavoastră şi care va deveni principalul dumneavoastră interlocutor cu regimul Securităţii Sociale.

Accidente de muncă şi boli profesionale
Această asigurare acoperă totalitatea accidentelor apărute la locul de muncă, în deplasare, şi bolile profesionale. Angajatorul trebuie să fie informat despre acestea cât mai curând posibil, furnizându-i-se toate informaţiile (numele, adresa martorilor, dacă aceştia există). Această asigurare acoperă îngrijirile medicale, plata indemnizaţiilor zilnice, şi, în anumite cazuri, pensiile.

Asigurarea de invaliditate
Această asigurare compensează micşorarea veniturilor unei persoane care nu poate lucra în procent de 100%.
Pentru a putea beneficia de această asigurare, trebuie îndeplinite următoarele criterii:
• handicap de cel puţin 2/3;
• vârsta de mai puţin de 60 de ani (de la care se aplică pensia de bătrâneţe);
• înregistrarea la Securitatea Socială şi plata contribuţiilor;
• angajamentul de a acepta toate examenele medicale.

Asigurarea de bătrâneţe şi văduvie
Există două tipuri de asigurare de bătrâneţe: contributivă (incluzând pensia de bătrâneţe) şi non contributivă.

Student
Studenţii din ţările UE/SEE nu trebuie să se înscrie la un sistem de securitate socială francez, deoarece continuă să fie asiguraţi în ţările de origine. Pentru anumite ţări care nu fac parte din UE/SEE există acorduri de reciprocitate cu Franţa, care conferă asigurare, de aceea trebuie să verificaţi la servicial social din ţara dumneavoastră sau la instituţiile educative.Dacă ţara dumneavoastră nu are acorduri cu Franţa şi dacă şederea dumneavoastră depăşeşte 3 luni, trebuiesă vă înregistraţi la Securitatea Socială.
Puteţi beneficia de regimul de student dacă:
- aveţi mai puţin de 28 ani;
- studiaţi la o instituţie afiliată la sistemul de securitate socială francez.

În acest caz, vă puteţi înscrie la unul dintre numeroasele organisme (consultând anuarul nostru) la reînceperea anului şcolar. Preţul pe an este de 177 euro (2003/2004). Soţul sau copilul dumneavoastră sunt acoperiţi în mod automat de asigurare. Prin intermediul aceluiaşi organism, puteţi, de asemenea, să aplicaţi pentru o opţiune complementară, prin care vi se va plăti partea de cheltuieli medicale care nu sunt acoperite de regimul general.
Dacă nu corespundeţi schemei de mai sus, aveţi două opţiuni:
- CMU (Acoperire Universală de Boală): este gratuită dacă răspundeţi anumitor criterii (venit mic, resurse limitate).
- Asigurare privată: este mai scumpă decât regimul pentru studenţi.

Lucrător independent
Dacă sunteţi lucrător independent, trebuie să vă înscrieţi la regimul autonom al URSSAF (Uniunea de Colectare a Cotizaţiilor Sociale şi Alocaţiilor Familiale) şi trebuie să efectuaţi toate plăţile cerute.
Asigurarea de sănătate este furnizată de către un asigurator special, CANAM (Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru profesiunile independente). Trebuie, de asemenea, să cotizaţi pentru pensie şi fondurile de invaliditate, regrupate sub forma organismului comun CNAVPL (Casa Naţională de Asigurări pentru Bătrâneţe a Profesiunilor Liberale).
Artiştii independenţi (creatori de modă, scriitori, fotografi, ilustratori, compozitori etc.) care au venituri variabile trebuie să se înscrie la AGESSA (Asociaţia pentru Gestionarea Securităţii Sociale).

Asigurarea de şomaj
O persoană care se gaseşte în situaţia pierderii involuntare a locului de muncă beneficiază fie de regim de asigurare de şomaj, dacă a lucrat şi a cotizat înainte, fie de regim de solidaritate finanţat de către Stat.
Regimul de asigurare de şomaj implică două organisme publice, Assédic şi ANPE. Orice persoană care se află în căutarea unui loc de muncă se poate înscrie la Assédic prezentând un card de identitate sau un document de şedere şi o autorizaţie de muncă, dacă petentul este de naţionalitate străină. Înscrierea se poate face prin curier, prin telefon sau on line pe site-ul Assédic.

În plus, dacă persoana doreşte să beneficieze de vărsământul alocaţiei de ajutor la întoarcerea la lucru (ARE), va trebui, de asemenea, să prezinte:
- unul sau mai multe atestate ale angajatorului;
- o copie a cărţii de înmatriculare la securitatea socială;
- o dovadă a identităţii bancare sau poştale.
După ce înscrierea a fost înregistrată, Assédic înmânează petentului un carnet de solicitant de loc de muncă.
Interesatul va trebui să se înscrie la ANPE în luna care urmează înscrierii sale Assédic, altfel putând fi radiat.
Pentru a beneficia de alocaţiile de şomaj, salariatul trebuie:
- să fi lucrat cel puţin 6 luni pe parcursul ultimelor 22 luni;
- să fie înscris pe lista solicitanţilor de loc de muncă ţinută de ANPE;
- să nu fi parăsit involuntar locul de muncă;
- să aibă vârsta de mai puţin de 60 de ani;
- să fie apt din punct de vedere fizic pentru a exercita o activitate de muncă;
- să fie în căutarea permanentă şi efectivă a unui loc de muncă (solicitantul va fi convocat în fiecare lună de către ANPE pentru a se constata situaţia reală a căutării din partea sa a unui loc de muncă).

În funcţie de durata activităţii profesionale, solicitantul va putea primi alocaţia de ajutor la întoarcerea la muncă (ARE) în cel puţin 7 luni şi în maxim 23 de luni. Cuantumul ARE variază în funcţie de veniturile salariale ale solicitantului pe parcursul perioadei de referinţă. Acesta va fi de:
- 75% din salariul brut dacă salariul lunar brut al solicitantului era inferior sumei de 1020,40 euro;
- 25,51 euro pe zi dacă salariul lunar brut al solicitantului era cuprins între 1020,40 şi 117,57 euro;
- 40,4% din salariul zilnic brut + 10,46 euro pe zi dacă salariul lunar brut al solicitantului era cuprins între 1845,88 şi 10 728 euro.

Sunt, de asemenea, aplicate dispoziţii specifice pentru persoanele în vârsta de mai mult de 50 de ani, pentru lucrătorii sezonieri sau întreruperi ale unui spectacol.

Regimul de securitate socială permite plata alocaţiilor de asistenţă către trei categorii de şomeri:
- şomerii de lungă durată care şi-au epuizat drepturile la întreţinerea sub formă de asigurare;
- solicitanţii care nu au referinţe de muncă şi întâmpină dificultăţi speciale de integrare profesională;
- lucrătorii particularii care justifică 160 trimestre valide sub forma asigurării de bătrâneţe.

Alocaţia de solidaritate specifică este rezervată pentru solicitanţii de loc de muncă ale căror resurse (personale sau ale cuplului) nu depăşesc un anumit plafon, respectiv 1 0175, 70 europentru o persoană singură şi 1 596, 10 pentru un cuplu. Cuantumul forfetar variază în funcţie de veniturile interesaţilor.

Asigurarea de boală
Regimul general de asigurare de boală asigură lucrătorii salariaţi, şomerii, studenţii, artiştii care participă la spectacole şi artiştii autori.
Sunt de asemenea asiguraţi, dacă nu exercită activitate sau nu beneficiază ei înşişi de un regim de securitate socială obligatoriu, cei ce beneficiază de drepturi de pe urma asiguratilor. Sunt consideraţi ca având drepturi de pe urma asiguratului soţii, concubinii, partenerii legaţi prin PACS, copiii (până la 16 ani sau până la 20 de ani dacă urmează studii). Cu anumite condiţii, pot, de asemenea, să fie consideraţi ca având drepturi de pe urma asiguratului ascendenţii, descendenţii aliaţi sau colaterali, ca şi cei cu care coabitează şi pe care ii au in grijă.
Asiguraţii trebuie să primească un carnet de sănătate prin CPAM (Casa primară de asigurări de sănătate) de la domiciliu, care va fi prezentat cu ocazia consultaţiilor medicale pentru a beneficia de o rambursare accelerată a îngrijirilor acordate, şi după caz, de terţul plătitor.
Asiguratul trebuie să aleagă un medic curant şi să respecte schema de îngrijiri pentru a beneficia de asumarea cheltuielilor sale medicale, şi doar medicul său curant va putea să orienteze asiguratul spre un specialist, dacă va considera necesar. Dacă îngrijirile sunt primite în afara schemei de îngrijiri, rambursarea va fi diminuată, cu anumite excepţii (ex: îngrijiri de urgenţă) şi consultaţii la anumiţi specialişti, cum ar fi medicul ginecolog, oftalmolog, chirurgul-dentar sau psihiatrul (pentru vârsta de 16-25 ani).
În plus, salariaţii beneficiază de prestaţii în numerar (vărsăminte de indemnizaţii zilnice) în caz de boală şi accidente de muncă (sau boli profesionale), sub rezerva îndeplinirii anumitor condiţii.Vor trebui să justifice un număr minim de ore de muncă salariată sau un anumit cuantum al cotizaţiei, variabil în funcţie de durata întreruperii muncii.

Persoanele care nu pot beneficia de regimul general pot beneficia de CMU (Acoperirea universală de boală) cu condiţia sa fie rezidenţi în Franţa în mod stabil şi regulat de mai mult de trei luni. În funcţie de resursele de care dispune interesatul, va beneficia de CMU de bază şi eventual de CMU complementară.

Prestaţiile familiale şi asigurarea de maternitate
În caz de sarcină, examenele prenatale obligatorii efectuate după declararea sarcinii sunt suportate 100% în limita tarifelor de bază de asigurare de boală. Din luna a şasea de sarcină toate îngrijirile primite vor fi suportate 100%. Durata concediului de maternitate este de cel putin 16 săptămâni în caz de sarcină simplă, şi de 34 săptămâni pentru sarcină multiplă. Pe durata acestui concediu legal asiguratul va primi alocaţia zilnică de maternitate egală cu câştigul zilnic de bază calculat pe baza mediei ultimelor trei luni care precedă concediul prenatal (în limita a 2682 euro pe lună). Pentru a beneficia de vărsământul acestor alocaţii, persoana interesată ar trebui să fi fost înregistrată ca şi asigurată social cel puţin cu 10 luni înainte de data prevăzută pentru naştere şi să fi cotizat la un anumit nivel al salariului.
De asemenea, orice tată asigurat conform sistemului general are dreptul la un concediu de paternitate de 11 zile consecutive în perioada celor patru luni care urmează naşterii.

De la 1 ianuarie 2004, a fost pus în funcţiune PAJE (Prestaţia de întâmpinare a copilului mic) care cuprinde o primă acordată la naştere sau adopţie, o alocaţie de bază, o completare la alegere a modului de supraveghere (pentru copiii supravegheaţi de o asistentă maternală sau o îngrijitoare de copii la domiciliu) şi o completare la alegere a activităţii asiguraţilor care îşi reduc sau încetează activitatea pentru a se ocupa de copil. Aceste prestaţii sunt supuse condiţiei de resurse.
În plus, asiguraţii care au în grijă cel puţin doi copii de mai puţin de 20 de ani pot, oricare le-ar fi resursele, să beneficieze de alocaţii familiale al căror cuantum minim să fie de 119,13 euro pe lună (cuantum care creşte în funcţie de numărul şi vârsta copiilor).
Aceste prestaţii sunt vărsate de către Casa de alocaţii familiale (CAF).


Pensia de bătrâneţe
Sistemul de pensii în Franţa nu este uniform, dar este organizat în funcţie de sectorul de activitate, astfel încât există un sistem pentru salariaţii din sectorul privat, sisteme speciale pentru salariaţii din sectorul public şi regime pentru non-salariaţi (profesiuni liberale, artizani, comercianţi şi agricultori).
În ceea ce priveşte salariaţii din sectorul privat, trebuie să cotizeze toţi pentru asigurarea de bătrâneţe, oricare ar fi cuantumul remuneraţiei lor. Regimul general este gestionat de către Casa naţională de asigurări de bătrâneţe (CNAV), toţi salariaţii din sectorul privat având de asemenea obligaţia de a fi afiliaţi la un sistem de pensii complementar, organizat de către AGIRC (pentru salariaţii cadre manageriale) şi ARRCO (pentru salariaţii care nu sunt cadre manageriale).

Pentru a beneficia de o pensie de vârstă la plafonul maxim, trebuie ca asiguratul să aibă 65 de ani sau să fi cotizat 160 de trimestre (pentru persoanele născute după 1948). Dacă interesatul nu îndeplineşte condiţiile pentru a obţine pensia cu plafon maxim, pensia ii va fi calculată cu un plafon micşorat, procentul de micşorare fiind calculat în funcţie de vârstă şi durata asigurării.
Cuantumul pensiei mărite prin alocaţia suplimentară cu titlu de solidaritate faţă de persoanele în vârstă (ASPA) va fi de minim 7445,30 euro pe an pentru o persoană singură şi de 13 374,16 euro pe an pentru un cuplu.

Dacă pensionatul moare, soţul supravieţuitor va putea, eventual, să beneficieze de o pensie reversibilă dacă a atins vârsta de 51 de ani şi nu dispune de resurse personale superioare unui plafon. Această pensie reversibilă ar putea ajunge 54% din cuantumul pensiei de bătrâneţe de care beneficia soţul decedat, şi, după caz, de o majorare pentru copilul aflat în grijă.

De asemenea, Franţa are şi sistemul asigurării de invaliditate, pentru care cuantumul variază în funcţie de gradul de incapacitate.Ca toate prestaţiile de asigurare de boală, pensia de invaliditate nu va fi vărsată decât asiguraţilor care justifică o durată minimă de cotizare.

Formularele E
Dacă sunteţi lucrător salariat afiliat la un regim general francez şi angajatorul dumneavoastră doreşte să vă detaşeze într-un Stat membru al Uniunii Europene, al SEE sau în Elveţia, va trebui să vă procuraţi, înaintea plecării, formularele E 101 şi E 106, emise de către CPAM (Casa primară de asigurări de boală).
Formularul E 106 va trebui adresat autorităţilor competente de securitate socială din ţara de exercitare temporară a activităţii, astfel încât să beneficiaţi de acces la îngrijiri şi de o asumare a acestor îngrijiri egală cu cea a asiguraţilor afiliaţi la regimul Statului respectiv.
În ce priveşte asigurarea de şomaj, dacă beneficiaţi în Franţa de plata ajutorului la întoarcerea la muncă şi dacă doriţi să căutaţi un loc de muncă în alt Stat membru al Uniunii Europene, al SEE sau în Elveţia, veţi putea obţine formularul E 303 de la Agenţia Assedic la care sunteţi afiliat. Apoi dispuneţi de 7 zile pentru a prezenta acel formular autorităţilor competente în ce priveşte şomajul din Statul în care doriţi să gasiţi un loc de muncă. Din acel moment veţi putea beneficia de 3 luni de vărsare a alocaţiilor de şomaj franceze prin intermediul instituţiilor Statului de destinaţie în contul Franţei.

Dacă doriţi să beneficiaţi de perioadele de angajare realizate în Franţa la autorităţile unui Stat membru al Uniunii Europene, al SEE sau Elveţiei, va trebui să vă procuraţi formularul E 301. În Franţa, acest formular este eliberat de către Direcţia departamentală de muncă, ocupare şi formare profesională (DDTEFP). Aceasta va totaliza perioadele de angajare care au determinat vărsăminte ale cotizaţiilor sociale în Franţa. 

-

Sursa: mmuncii.ro

Citit 14658 ori Ultima modificare Miercuri, 27 Martie 2013 18:23

3 comentarii

 • Link la comentariu MAIA Duminică, 20 Mai 2012 19:37 postat de MAIA

  Vreau sa va felicit ptr acest site, cum este structurat cu diverse informatii atat de necesare.
  Imi place...multe realizari va doresc!

 • Link la comentariu peter Joi, 03 Mai 2012 08:48 postat de peter

  va urmaresc cu placere. vreau sa vin si eu in Franta si ma uit dupa informatii si comparatii cu alte state in europa.
  felicitari cu noul site.

 • Link la comentariu peter Joi, 03 Mai 2012 08:48 postat de peter

  va urmaresc cu placere. vreau sa vin si eu in Franta si ma uit dupa informatii si comparatii cu alte state in europa.
  felicitari cu noul site.

Login pentru a posta comentarii
Facebook
Youtube

Urmareste-ne si pe Youtube!

Donatii

Inca de la infiintare, acest proiect a avut un singur scop, sa ajute romanii care vor sa ajunga in Franta sau care sunt deja pe aici, dar ca sa putem ajuta mai depare si sa dezvoltam acest proiect, avem nevoie de fonduri. Daca v-am fost de folos sau daca si dumneavoastra doriti sa ajutati pe cineva, puteti dona orice suma de bani incepand de la 1Euro. Aveti nevoie doar de un Card Bancar si sa apasati pe butonul "Donate", iar de restul se ocupa echipa eFranta. Toate platile sunt securizate. Va multumim de sprijin. 

 

Top